[GEE] Zion's House

posted on 20 Aug 2013 22:42 by mamori3214 in GEE
 
 
เต้น GEE...ผิด
 
 
 
 
(หลังจากปิดเทอม ก็เอ๋อ exteen คืออัลไล / ล่องลอย)
 
 
 
หมอย้ายจากในเมืองมานอกเมืองแล้วค่ะ / แล้วจะไปแก้โปรไฟล์
 
 
พื้นที่อยู่ของซีออน คือ  w1 w2 
 
 
 
 
 
 
ซีออน อาศัยอยู่กับน้องสาว บวกลูกสิงโตอีกตัว
 
(อนึ่งเราลืมเพิ่มกรงไม้ด้านนอกบ้านของ กริฟฟอน.....)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===========================
 
ซีย้า
 
 
หนีไปทำการบ้านและโปรเจคแล้วค่า
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

บ้านสวยยยยยยยยยยยยยยยย
เดี๋ยวจะไปบุก    #มั่ย

#2 By RinKu on 2013-08-30 23:55

บ้านน่ารักจัง

#1 By Mifune on 2013-08-22 21:11

Phantom In Shadiness View my profile